VEDAG - zelená střecha

VEDAFLOR vrací životnímu prostředí kousek přírody. U tohoto ekologického systému je vše od penetračního nátěru až po vegetaci je optimálně sladěno. Vytvořit živou střechu je s ním poměrně jednoduchá záležitost. Obzvláště pevné pásy VEDAFLOR® nabízejí trvalou ochranu před prorůstáním kořenů do konstrukce.

Vedag yelen8 st5echa  n8hled

Osázením zeleně se střecha zhodnotí nejen ekologicky a opticky, ale také se zlepší ve své funkci. Střešní skladba tepelně a zvukově izoluje a chrání hydroizolaci před UV zářením, povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením.Vysoce účinnou tepelnou izolaci tvoří tlaku odolné desky FOAMGLAS® (pěnové sklo dle DIN 18 174), levnější polystyren event. kašírované polystyrenové pásy VEDAPOR®

Oblasti použití zelených střech:

Obytné budovy, sídliště, garáže, školy, školky, správní budovy, průmyslové budovy

Vlastnosti:

Ekologická, odolná proti prorůstání kořenů, kompletní střešní skladba a zeleň

Podklad:

Beton, dřevo, plynosilikát, pro rovné a spádové střechy

Systémy:

  • Zelená střecha “PUR”: jednovrstvý systém pro extenzivní zeleň
  • Zelená střecha “PLUS”: vícevrstvý systém pro extenzivní zeleň s drenážemi
  • Zelená střecha “PARK”: vícevrstvý systém pro intenzivní zeleň s drenážemi

PZ Trading s.r.o.nabízí: