Omítky a fasádní barvy Ekolak

fasadni-barvy-ekolak-01-th.jpg

Výrobce omítek, fasádních a interiérových barev, omítkovin, lepicích a stěrkových hmot včetně poradenství. V nabídce tohoto výrobce jsou i malířské barvy, benátský štuk, barvy na dřevo, kov, stěrky, zateplovací systémy, dekorační materiály. Společnost Ekolak poskytuje komplexní servis svým zákazníkům, výrobky nesou známku nejvyšší kvality a sortiment jejich výrobků plně koresponduje s novinkami a požadavky trhu.

Fasádní a zateplovací systémy

Hybnou silou jejich výzkumu a vývoje je nepřetržité sledování vývojových trendů v oblasti stavební chemie a pružné reagování na tento vývoj. jJejich hlavní prioritou je produkce výrobků vysoké kvality a zajištění trvalé stability procesu výroby. Jejich výrobky jsou pravidelně prověřovány nezávislými autorizovanými zkušebnami především Technickým a zkušebním ústavem stavebním, přičemž zkoušky jsou vždy prováděny nad rámec stanoveným zákonem.

Kontaktní zateplovací systémy

fasadni-barvy-ekolak-02-th.jpg

Kontaktní zateplovací systém EKO-STZ je určen pro dodatečné zateplení obvodových plášťů budov s izolací z expandovaného polystyrenu označený EKO-STZ P nebo minerálních vláken EKO-STZ M. Kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ působí jako kompaktní celek, přičemž jednotlivé složky byly vyvinuty tak, aby jejich vzájemné spolupůsobení umožnilo dosažení optimálních mechanických vlastností, maximální užitnosti a životnosti zateplovacího systému. Kontaktní systémy EKO-STZ jsou s úspěchem aplikovány po celé České republice i v zahraničí. Zateplovacím systémům EKO-STZ P a EKO-STZ M bylo uděleno Evropské technické schválení na základě normy ETAG 004 a vyhovují tedy nejnáročnějším zkouškám.

Produkty Ekolaku v našem sortimentu

Fasádní barvy - Ekolak
 • Disperzní - Fasádní barvy Ekolak
 • Silikonové - Fasádní barvy Ekolak
 • Silikátové - Fasádní barvy Ekolak
 • Speciální - Fasádní barvy Ekolak
Dekorativní omítky - Ekolak
 • Disperzní - dekorativní omítky Ekolak
 • Silikonové - dekorativní omítky Ekolak
 • Silikátové - dekorativní omítky Ekolak
 • Extra - dekorativní omítky Ekolak
 • Mozaikové - dekorativní omítky Ekolak
Interiérové barvy - Ekolak
 • Disperzní - Interiérové barvy Ekolak
 • Tónované - Interiérové barvy Ekolak
 • Speciální - Interiérové barvy Ekolak
Penetrační prostředky - Ekolak
 • Disperzní - penetrační a základní nátěry Ekolak
 • Silikonové - penetrační a základní nátěry Ekolak
 • Silikátové - penetrační a základní nátěry Ekolak
 • Izolační - základní nátěry Ekolak
Lepící a stěrkové hmoty - Ekolak
 • Lepící hmoty - Ekolak
 • Stěrkové hmoty - Ekolak
 • Hydroizolační hmoty - Ekolak

PZ Trading s.r.o.nabízí: