Rekonstrukce střechy - jak zaměřit střechu

mereni-strechy-01-th.jpg

V případě, že není k dispozici projektová dokumentace střechy, je potřeba střechu přesně změřit. Pro správné nacenění nové střechy stačí vypracovat od ruky jednoduchý náčrt střechy, alternativně je střechu možné vyfotit a do vytištěných fotografií zakreslit změřené rozměry. Pokud zasíláte poptávku na pokrývače emailem stačí už pouze uvedené podklady oscanovat.

Jak zjistit rozměry střechy

Které rozměry jsou pro nás, ke správnému a co možná nejpřesnějšímu vypracování kalkulace střechy rozhodující, je patrné z obrázku níže (barevný popis). V případě, že je střecha doplněna o prostupy (např. střešní výlezy, střešní okna, komíny aj.), je třeba uvézt rozměry těchto otvorů a jejich vzdálenost od štítové a okapové hrany.

Výkresová dokumentace

Zaměření střechy doporučujeme i v případě, kdy existuje původní projektová dokumentace domu, velmi často se stává, že aktuální rozměry střechy neodpovídají současnému stavu. Nezapomínejme však, že se tento problém nemusí týkat jen rekonstrukcí, i u novostavby se reálný krov může odchýlit od originální projektové dokumentace.

Základní rozměry střechy:

3. Délka krokve od vrcholu po spodní okraj střechy, délka šikminy
  • U střech se starou krytinou vzdálenost od hřebene po spodní okraj původní střechy.

PZ Trading s.r.o.nabízí: