Zateplení stropu - 1 část

zatepleni-stropu-big.jpg

Jedná se o konstrukce nad nejvyšším vytápěným podlažím

Plocha stropu nad nejvyšším podlažím respektive plocha střechy je z hlediska tepelných ztrát významná zvláště u přízemních domů. U stropu/střechy jsou také požadavky normy na tepelný odpor největší. Naštěstí se tato část obálky domu dá tepelně izolovat poměrně dobře, a proto při dodržení normou doporučených hodnot nebývají technické potíže. Narozdíl od stěn jsou stropy/střechy často provedeny jako sendvič, tj. část je nosná a část plní tepelněizolační funkci. V zásadě rozeznáváme střechy ploché a střechy šikmé, s větším či menším půdním prostorem. Prostor pod šikmou střechou s dostatečným sklonem může být využit pro podkrovní místnosti.

Zateplení stropu

Zateplení stropu

Vložením tepelné izolace nad sádrokartonové desky se zlepší tepelné mikroklima v letním období, avšak hrozí zde problémy s kondenzací vodní páry v období zimním. Pro realizaci zateplení stropu je nutné znát stávající skladbu střechy, navrhnout odpovídající a pro provoz bezpečnou tloušťku tepelné izolace a samozřejmě důkladné provedení parozábrany, která musí být ve spojích přelepena speciální oboustrannou páskou. Utěsnění parozábrany se musí provést také na všech prostupech (např. světla) a v napojení na okolní stěny.

Zateplení podlahy půdy

Zateplení podlahy půdy

Jedním z míst, kudy uniká kolem pěti až dvaceti procent tepla, je střecha. Svůj podíl na tom má u starších domů i nezateplená podlaha půdy (strop mezi obytnými místnostmi a neobývaným podkrovím). Lze například vyplnit mezery mezi stropními trámy tepelnou izolací (třeba kuličky pěnového polystyrenu nebo celulózové izolace typu Climatizér a Ekovlna), kterou lze nafoukat malými montážními otvory. Tak se nezamezí provozu na půdě.

Úplně nejjednodušší je položit tepelnou izolaci volně na podlahu. Ideální jsou desky z minerální vlny, protože ty pak můžete použít v případě půdní vestavby jako tepelnou izolaci mezi krokve. Optimum je zpravidla deset až patnáct centimetrů tepelné izolace. Pro obsluhu, např. televizní antény nebo k čistícím otvorům komínů se vybudují pochozí lávky z fošen nad izolací.Pokud chceme umožnit volný pohyb po takto zaizolované podlaze půdy, lze na polystyren či desky z minerální vlny umístit dřevěný rošt nebo kompletní podlahu. Návratnost této investice patří mezi nejrychlejší a závisí na ceně používaného paliva na vytápění. V dnešní době je moderní, účelné a také esteticky hodnotné budovat z podkrovních prostorů kanceláře nebo byty. Pokud má být podkrovní prostor obyvatelný je zapotřebí zateplit celou střechu.

Možnosti zateplení šikmých střech

Zateplení mezi krokve - jde o klasickou metodu zateplení střechy, kdy se tepelná izolace vloží mezi krokve a zakryje se pohledovým sádrokartonem nebo dřevěnými palubkami. Problém je však v tom, že výška krokví není dostatečná (kolem 15 cm) a navíc dřevo má 4× větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří tedy výrazné tepelné mosty. Pro střešní krokve o velikosti 120 × 160 mm a osové vzdálenosti 900 mm je minimální tloušťka izolace 220 mm.

Typy střech

Typy střech - zateplení

Dalšími materiály tohoto typu jsou:

  • Střecha tříplášťová s větráním nad a pod hydroizolační vrstvou volně napnutou
  • Střecha dvouplášťová s větráním nad hydroizolační vrstvou na tepelné izolaci
  • Střecha dvouplášťová s větráním pod hydroizolační vrstvou na bednění

Zateplení nad krokvemi - na krovy se z venkovní strany připevní deskový záklop, na který se položí parozábrana a tepelná izolace, izolace se vkládá mezi držáky pro pomocné krokve, na které je kladena střešní krytina. Výhodou je, že zde nevznikají tepelné mosty , a že celá konstrukce krovu je uvnitř izolační obálky a není tedy namáhána změnami teploty a vlhkosti v průběhu roku. Existují i speciální polystyrenové šablony Thermodach, které se kladou na střešní latě místo tašek a na ně se pak pokládá tašková krytina.